เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน 2 รายการ (โต๊ะพร้อมเก้าอี้โรงอาหารแบบสแตนเลสและโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียนอนุบาลมาตรฐาน (มอก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)