เรื่อง ซื้อของใช้จำเป็นสำหรับกิจกรรมภายในชุมชนตำบลปากน้ำ จำนวน 8 รายการ (กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ3)