เรื่อง ซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวและอุปกรณ์ช่าง สำหรับจัดกิจกรรมในชุมชนตำบลปากน้ำ จำนวน 55 รายการ (กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ3)