เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนเทศบาล 1-5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)