เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ แหล่งของดี และสถานที่สำคัญในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปี พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)