เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อของใช้จำเป็นสำหรับจัดกิจกรรมภายในชุมชนตำบลปากน้ำ จำนวน 8 รายการ (กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)