เรื่อง ดูแลสวนสาธารณะและพื้นที่บริเวณวิหารพระพุทธชินราชมงคลปราการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563