เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวและอุปกรณ์ช่าง สำหรับจัดกิจกรรมในชุมชนตำบลปากน้ำ จำนวน 55 รายการ (กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ3) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)