เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2,3,4,5 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม,โรงเรียนพร้านีลวัชระและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครสมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง