เรื่อง ห้ามจำหน่าย เล่น โคมลอย ดอกไม้ไฟ ช่วงระหว่างจัดงานประเพณีลอยกระทง พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์จากเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ห้ามจำหน่าย เล่น โคมลอย ดอกไม้ไฟ ช่วงระหว่างจัดงานประเพณีลอยกระทง พ.ศ. 2562

******************************

                        ในห้วงปีที่ผ่านมา ในช่วงเทศกาลลอยกระทง พ.ศ. 2561 ได้ปรากฏประชาชนโดยทั่วไป ลักลอบเล่นโคมลอย ดอกไม้ไฟ กันเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดอัคคีภัย อุบัติเหตุด้านต่างๆ รวมถึงเป็นการรบกวนเส้นทางการบินของเครื่องบินโดยสารนั้น

                        เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรปราการ จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 10 -11 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณริมเขื่อนศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

                         จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ห้ามจำหน่าย เล่น โคมลอย ดอกไม้ไฟ ในพื้นที่บริเวณศาลากลางจังหวัดโดยเด็ดขาด ผู้ฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายกำหนดไว้สูงสุด