เรื่อง ขอจัดส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างค่าวางระบบพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย จำนวน 92 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)