เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563

**************************

                                  ด้วยเทศบาลนครสมุทรปราการ ได้กำหนดจัดงานทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง รายละเอียดตามกำหนด

กำหนดการจัดงาน

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563 

วันที่  1 มกราคม 2563 

เทศบาลนครสมุทรปราการ

****************************

เวลา 06.00 น.  - คณะกรรมการจัดงาน แขกผู้มีเกียรติ  คณะผู้บริหาร สามาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และประชาชน มาพร้อมกัน ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

เวลา 06.30 น.  - คณะผู้บริหารและประชาชน ร่วมกันถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณร

เวลา 07.00 น.  - ประธานในพิธี มาถึงบริเวณงาน (ผู้ว่าราชการจัดงหวัดสมุทรปราการ) และประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ มอบดอกไม้ให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน

เวลา 07.30 น.  - ประธานในพิธี (ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ) จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พิธีอาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล ปลัดเทศบาลฯกล่าวรายงาน ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

เวลา 08.00 น.  - ประธานในพิธี เริ่มตักบาตรพระภิกษุสามเณร (ข่าวสารอาหารแห้ง)

                       - เสร็จพิธี

***************************