เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต
ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต

*********************************************

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการสมุทรปราการรวมบริจาคโลหิตสานต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ เพื่อให้มีโลหิตเพียงพอต่อความต้องการสำหรับช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ในวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์  2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 14.30 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ