เรื่อง ประมูลทะเบียนรถสวย
ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประมูลทะเบียนรถสวย

*************************************

                      สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ จะประมูลทะเบียนรถสวยหมายเลขรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) หมวดอักษร " บธ " จำนวน 301 หมายเลข ออกประมูลเป็นการทั่วไปทางอินเตอร์เน็ตเป็นครั้งแรก โดยจะเปิดการประมูล วันที่ 27 เมษายน 2563 และจะปิดการประมูลในวันที่ 27 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียน โทร 02-3232871