เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนรอบวงเวียนหอนาฬิกาท้ายบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)