เรื่อง ปลัดเทศบาลฯ ร่วมให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต
           ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายอิทธิชัย ชูเรณู ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ ได้เดินทางไปให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต ภายใต้โครงการบริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ประจำปี 2563 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ