ปลัดเทศบาลฯ นำทีมพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19 ตลาดบางฆ้อง,ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง