เรื่อง ปลัดเทศบาลฯ นำทีมพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19 ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ