เรื่อง ปลัดเทศบาลฯ นำทีมพนักงานเทศบาลแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)