เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำหนังสือรายงานกิจการเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปี 2562 จำนวน 16,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง