ขอจัดส่งประกาศขยายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยโคมไฟส่องสว่าง LED Street Light บนเสาไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)