เรื่อง ขอจัดส่งประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง 2 แห่ง (บริเวณชุมชนนาวีปากน้ำและบริเวณริมเขื่อน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)