เรื่อง ขอจัดส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเอกชนกวาด เก็บขน และกำจัดขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง