เรื่อง ขอจัดส่งประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุง ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนสุขุมวิท ซอย 12 (ข้างโรงเรียนสมุทรปราการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)