เรื่อง ขอจัดส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมอยึดด้านหลัง) ริมคลองปากน้ำ บริเวณวัดในสองวิหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)