เรื่อง ขอจัดส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้ง Solar Rooftop พร้อมอุปกรณ์และระบบติดตั้ง สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2-5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)