เรื่อง ขอจัดส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง 2 แห่ง (บริเวณชุมชนนาวีปากน้ำและบริเวณริมเขื่อน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)