เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อของใช้สำหรับจัดกิจกรรมในชุมชนของ 31 ชุมชน ตำบลปากน้ำ (กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)